30 listopada 2018 r.

Tomek W.

Przeczytajcie recenzję płyty „Kołomyja i pic”, tutaj>> cały „Projektor” 6(33), a recenzja na stronie 39